Historia Szkoły - XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Dolna 6
00-774 Warszawa

tel. (0-22) 840-36-48
    (0-22) 841-75-98
lo44@lo44.edu.pl
25 kwietnia 2019 r. - godz. 17 00    Dzień Otwarty dla KANDYDATÓW do klas pierwszych   ZAPRASZAMY!
Szkoła: 
  Strona główna
Historia szkoły
Informacje
Przetargi
Zebrania z rodzicami
Dokumenty
RODO

Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd
Dzwonki
Plan lekcji
Zastępstwa
Plan nauczania
Podręczniki i programy
rok szk. 2018/2019


 
Matura 2019: 
  Matura 2019 - informacje
Harmonogram matur ustnych
Instrukcja maturalna

 
Rekrutacja: 
  Promocja szkoły
Prezentacja oddziałów
Oferta edukacyjna
Proponowane oddziały
Druki do pobrania
Regulamin rekrutacji
Podstawa prawna - harmonogram

Obóz integracyjny

 
Stypendia: 
  Stypendia dla licealistów
 
Zajęcia dodatkowe: 
  Lista zajęć

Biblioteka szkolna

 

Klasa akademicka
Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmienia się imię XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie. Z dniem 1 września 2018 r. akt założycielski liceum ogólnokształcącego otrzymuje brzmienie:

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha
w Warszawie, ul. Dolna 6

Musimy pamiętać, że nadanie szkole imienia nie jest tylko pustym gestem, zwyczajną zmianą nazwy. To przede wszystkim wskazanie całej szkolnej społeczności – uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, dyrekcji – pewnego punktu odniesienia i wyznaczenie kierunku ich wspólnych działań i dążeń. Patron to pewien symbol, idea, która scala i jednoczy. Od dziś takim punktem odniesienia będzie dla nas wybitny polski matematyk profesor Stefan Banach.
Dyrektor XLIV LOREKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci do naszego Liceum, w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy

absolwentów gimnazjum (3-letni cykl kształcenia) do:
klasy 1AG z rozszerzeniem matematyki, fizyki i informatyki;
klasy 1BG z rozszerzeniem matematyki, biologii i chemii;
klasy 1CG z rozszerzeniem matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie;
klasy 1DG z rozszerzeniem języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;


Wszystkie wyżej wymienione klasy uczyć się będą języka angielskiego, drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

absolwentów szkoły podstawowej (4-letni cykl kształcenia) do:
klasy 1A z rozszerzeniem matematyki, fizyki i języka angielskiego;
klasy 1B z rozszerzeniem biologii, chemii i języka angielskiego;
klasy 1C z rozszerzeniem matematyki, geografii i języka angielskiego;
klasy 1D z rozszerzeniem historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego;

Drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji dla absolwentów gimnazjum:
ROZPORZĄDZENIE w postaci pliku PDF

Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej:
ZARZĄDZENIE w postaci pliku PDF

Kolejne informacje wkrótce. Zapraszamy do wizyt na naszej stronie internetowej.

Na spotkanie informacyjne zapraszamy rodziców i uczniów
25 kwietnia 2019 (czwartek) o godzinie 17:00

A. Dobiszewski
XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. Antoniego Dobiszewskiego
Historia szkoły
Dyrektorzy

Historia szkoły

Szkoła nasza o nazwie "Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące" powstała w 1954 r. Miesciła sie w budynku przy ulicy Parkowej 7 - przy Parku Łazienkowskim. W 1958 roku otrzymała numer "44".
W dniu 17.02.1959 r. nadano jej imię Antoniego Dobiszewskiego, nauczyciela, społecznika, wychowawcy trudnej młodzieży (1895 - 1942 r.) zamordowanego przez hitlerowców 16.10.1942 r. w masowej egzekucji na Pelcowiźnie w Warszawie.

W pierwszym roku istnienia szkoły stanowiło:

 • 8 oddziałów szkoły podstawowej - 256 uczniów,
 • 3 oddziały licealne (były to klasy ósme) - 117 uczniów
 • i 17 nauczycieli.

Pierwszym dyrektorem była p. mgr Irena Głowacka (zmarła w 1995 r.). W 1959 roku funkcją tę objęła p. mgr Helena Piasecka.
W 1960 r. szkoła otrzymała nowy, znacznie większy od poprzedniego, nowoczesny budynek przy ul. Dolnej 6. We wrześniu tego roku rozpoczęła w nim swą działalność pod dyrekcję p. mgr H. Piaseckiej.
W chwili obecnej szkołą zarządza szósty dyrektor p. mgr Bogdan Sekinda.
Po przejęciu do nowego budynku szkoła (wówczas "jedenastolatka") znacznie się rozwinęła. W 1965/66 liczy 1,240 uczniów. Jest przeludniona.
W 1966/67 roku szkolnym następuje rozdzielenie szkół. Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 262 (kierownikiem jest p. Regina Czarnota) i XLIV Liceum Ogólnokształcące - pod dyrekcją mgr H. Piaseckiej. Nauka odbywa się na dwie zmiany. Obydwie szkoły mieszczą sie w budynku przy ul. Dolnej 6.
W 1970 r. ulega likwidacji Szkoła Podstawowa Nr 262, uczniowie i nauczyciele przechodzą do 3 okolicznych szkó? podstawowych. Przy Dolnej 6 pozostaje XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego, do którego uczęszcza przeciętnie 850 uczniów.
W roku szkolnym 2000/2001 wydaliśmy siedmiotysięczną maturę!

Wród naszych absolwentów jest wielu znanych ludzi. m.in. były Prezes Narodowego Banku Polskiego, obecny Prezes Telewizji Polskiej, lekarz - założyciel Hospicjum dla Dzieci, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, znany pisarz - krytyk literacki, popularni aktorzy, piosenkarze, znani dziennikarze, wysocy oficerowie, lekarze architekci, politycy i naukowcy. Mamy powód do dumy!

Szkoła ma już 51 lat - w ubiegłym roku obchodziliśmy ZŁOTE GODY!

W 1997r. odbył sie pierwszy Zjazd Absolwentów. Wzięło w nim udział około 2,500 absolwentów. Przyjechali z całego świata. Wielu z nich los rzucił w bardzo odległe strony, a mimo to starali się był na Zjeździe osobiście. Ci, którzy nie mogli przybył pisali serdeczne listy.

Od 1959 r. szkoła realizuje program Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Młodzież nasz wyjeżdża na wycieczki zagraniczne, obozy językowe, dokonywana jest wymiana między naszymi uczniami a uczniami szkół niemieckich. Stale współpracujemy ze szkołami licealnymi w Karlsruhe i Bergteheide.
Organizujemy letnie i zimowe obozy dla młodzieży.
Od kilku lat szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Wszystkie komputery pracują w sieci i mają bezpośredni dostep Internetu.
W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, m.in.: SKS w różnych dyscyplinach sportowych, koła zainteresować: m.in. języka polskiego, matematyki, geografii, komputerowe, filozoficzne itp.

W latach dziewięćdziesiątych zapoczątkowany i do dziś trwający Szkolny Tydzień Kultury, raz w roku gromadzi w murach naszej szkoły wielu znanych ludzi: polityków, naukowców, dziennikarzy, aktorów, którzy w spotkaniach z licznym gronem słuchaczy, naszych uczniów przekazują im swoje doświadczenia i wiedzę.
W czasie TYGODNIA również nasza młodzież prezentuje scenki teatralne, ciekawe referaty, rozgrywa mecze sportowe, słucha wykładów naukowych swych nauczycieli.

Działa Samorząd Szkolny. Od kilku lat wydaje gazetkę szkolną "Najlepszy niecodziennik szkolny - DOBISZ". Redakcja otrzymała już kilka dyplomów w konkursach gazetek uczniowskich.
Uczniowie uczestniczą w różnych Olimpiadach. W historii szkoły mamy wielu finalistów, mamy również LAUREATÓW: z języka polskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, biologii, chemii, astronomii.
Szkoła otrzymuje listy gratulacyjne z wyższych uczelni za bardzo dobre przygotowanie uczniów na studia (P.W., SGGW-AR, SGPiS-SGH).
W szkole działa Koło PCK, jego członkowie uczestniczą w różnych akcjach humanitarnych.
Dziaża Drużyna Medyczno - Sanitarna, która od wielu lat bierze udział w Zawodach Drużyn Sanitarnych, zajmując w nich pierwsze lub czołowe miejsca.
Szkolny sztandar odznaczono Odznakę Honorową PCK.

W szkole jest bufet (kanapki, słodycze, napoje); stołówka wydaje obiady.
Działa bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna, z której korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy i nasi absolwenci, którzy są już studentami wyższych uczelni.

Jednym z walorów naszej szkoły jest jej przyjazny stosunek do ucznia.


Dyrektorzy szkoły:
 1. GŁOWACKA IRENA                    1954 - 1958
 2. PIASECKA HELENA                   1958 - 1974
 3. KACZOR RYSZARDA                 1974 - 1984
 4. ZAKRZEWSKA BOŻENNA         1984 - 1987
 5. MIODUSZEWSKA WANDA         1987 - 2006
 6. SEKINDA BOGDAN                     2006 -


Zast?pcy dyrektora szko?y:
 1. GELLNER JADWIGA                   1954 - 1958
                                             1962 - 1963
                                             1967 - 1974
 2. SADKOWSKA HELENA               1958 - 1961
 3. KOWALEWSKA HALINA              1961 - 1962
 4. FREJLAK SYLWESTER              1963 - 1965
 5. STOBIŃSKA JULIA                       1965 - 1966
 6. GURGUL IRENA                           1966 - 1967
 7. KURNICKA ALICJA                       1974 - 1984
 8. MIODUSZEWSKA WANDA          1984 - 1987
 9. LANGE WIESŁAWA                       1987 - 2004
 10. SEKINDA BOGDAN                       2004 - 2006
 11. RUBIN KATARZYNA                      2006 -         
          Jak aktywować konto
 Szukaj:
 

 

Kulturalny Dobisz: 
  Dni Qltury 2012
Dni Qltury 2013
Dni Qltury 2014
Dni Qltury 2015
Dni Qltury 2016
Dni Qltury 2017
Dni Qltury 2018

TR/TiSZ, czyli Teatr i szkołą

 
 Strony:
  Mapa strony
Projekty uczniiów
Archiwalne materiały
SPORT

 
 Sieć:
  Poczta
Netykieta
Bezpieczeństwo


 


4329038 Unikalnych wizyt